SENSAI_ Silky Bronze World Key Visual 2023

_Credit

Art Director:Yoshihiro Yoshida
Photography: Shinmei(Sept)
Realization: Sayuna Kon(Mosh)